ההודעה נשלחה בהצלחה

בן גוריון 8 רמת גן.
קומה 4

מיקוד – 5257337

 

טלפון: 9629562 – 03

פקס:  9628704 – 03

נייד: 054-4500-822 

 

office@maayan.biz

 מעיין ל.ב.

שירותי אבטחה ניקיון ואחזקה

 

Maayan L.B

Security Services LTD